Leveringsbetingelser ved kjøp i butikk & via vår forhandler

leveranslogga_no.png

Hjemmelevering til tomtegrensen NOK 995,- via din forhandler

Vi tilbyr hjemlevering av alle produkter. Når du kjøper fra Noro, er du ikke bare garantert et godt og prisgunstig produkt, vi kan også levere varen hjem til deg på en trygg måte. Produktene leveres vanligvis i hele Norge. Når produktet/produktene har ankommet speditøren varsles du på telefon om leveringsdag og tidspunkt. Speditøren varsler også ca. 30 minutter før levering for å forsikre seg om at noen er tilstede og kan motta varene. Levering foregår på ukedager, vanligvis mellom klokken 08:00 og 16:00. Produktene blir levert til gateplan hvis du bor i en leilighet og tomtegrensen hvis du bor i eget hus, eller så nær døren eller tomtegrensen som en lastebil kan kjøre. Ingen innbæring skjer i forbindelse med levering. Vær oppmerksom på at det er opp til speditøren å foreslå tidspunkt for levering og dette har et intervall på 4–6 timer (for eksempel 08:00–12:00 eller 08.00–14:00).

Leveringsbegrensninger

Praktiske begrensninger gjelder visse byer og små øyer uten fastlandet forbindelser. I noen tilfeller må alternativ transportselskaper brukes, for eksempel transport via sjøfart. Hvis dette skjer, det er kundens ansvar og kunden er ansvarlig for eventuelle ekstra kostnader som påløper. Ved en eventuell alternativ leveranse avtales dette mellom speditør og kunden, og lokale takster gjelder og dette betales av kunden. Ved hjemkjøring er kunden ansvarlig for å være tilgjengelig på den angitte adressen for mottak av varenen. Leveransen skal skje innen 2 dager fra det tidspunkt speditøren varsler at varene er klar for levering. Hvis kunden ikke er til-stede på denne adressen til avtalt tid gir dette Noro retten til å kreve en tilleggsavgift på NOK 995 hver levering av varer.

Leveringsavvikelser som er forårsaket av kunden

Ved avvik som er forespurt eller forårsaket av kunden, vil kunden bli belastet for avvikelsen. Gebyret som kunden belastes avhengig av arten og omfanget er minimum NOK 995 eks. mva. Et avvik kan være, for eksempel hvis transportøren blir forhindret for å fullføre levering og forsendelsen returneres til transportørens lager. I slike tilfeller vil kunden belastes for frakt og lager leie. Hvis kunden ønsker å endre levering, for eksempel adressen eller leveringsdatoen, vil kunden belastes for administrasjonsgebyr og eventuelt lagerleie hos speditør.

Godt å vite ved levering

  • Når varene er på vei til deg på avtalt tidspunkt, kan du ikke ta kontakt med sjåføren vedrørende leveringen. Bilen kommer til avtalt tidspunkt
  • Det er ditt ansvar å være tilgjengelig på tlf. og tilsted på leveringsadressen i det avtalte tidsintervallet. Kan ikke levering finne sted og dette skyldes mottaker av varene, eller at avbestilling av leveransen skjer for sent, vil du bli belastet fult ut for frakt. Og du blir belastet for ny frakt
  • Kontroller at du har mottat alt som skal leveres. (riktig antall kolli)
  • Kontroller nøye at det ikke er skader på leverte kolli
  • Savnes det produkter, skal det gjøres en anmerkning av dette på fraktseddelen
  • Er det skader på varene eller pakningene må skadens omfang kortfattet beskrives på speditørens fraktseddel
  • Skadede varer må rapporteres til Noro kundeservice innen 3 dager etter leveransen for at erstatning kan gis

Bilder på skader eller skadet embalasje skal også sendes. Melding om skader skal sendes til info@norobaderom.no eller på tlf. 21 62 88 60

Transportskader – Kontroller dine varer

Hvis det er en transportskade må du omgående ta kontakt med Noro kundeservice. Det viktig at du kontrollerer forsendelsen nøye ved mottak. Gjør en kortfattet anmerkning på speditørens fraktbrev. Alle transportskader må rapporteres innen 3 dager. For å kunne behandle saken på rasket mulig måte ber vi deg ta vare på emballasjen, slik at den kan kontrolleres. Avhengig av skadeomfanget vil vi levere på nytt, reparere eller gi et prisavslag.