Miljø, kvalitet og bærekraft

Her kan du lese om hvordan vi arbeider med miljø og kvalitet i Noro. Hvilke standarder, sertifikater, kvalitets- og miljømerkinger vi måler oss mot og hvilke vi har fått.

Vi vil hjelpe til!

Våre verdier legger grunnlaget for hvordan vi opptrer overfor kundene, medarbeiderne og samarbeidspartnerne. Vårt mål er å kontinuerlig forbedre bærekraftarbeidet. Vi er ydmyke overfor det faktum at det er et komplekst område med miljømessige, sosiale og økonomiske utfordringer, men vi ser på dette arbeidet som et ledd i verdiskapingen for virksomheten og en naturlig del av Noros kvalitetstankegang.

For oss er det viktig å involvere hele organisasjonen i arbeidet for å nå målene vi har satt oss. Vi har valgt å dele inn i arbeidet i tre fokusområder; miljø, kvalitet og sosialt ansvar. Vi vil gjerne hjelpe til og bidra til et bærekraftig samfunn der vi implementerer og integrerer arbeidet i kjernevirksomheten.

Vi i Noro stiller krav til leverandørene, og i avtaler med oss forplikter de seg til å følge våre etiske retningslinjer. For oss er det en selvfølge å ta hensyn til menneskerettighetene, og vi handler umiddelbart om vi oppdager avvik fra kravene.

Slik arbeider vi med miljø

Noros miljøpåvirkning skjer hovedsakelig gjennom transport, og her forsøker vi å minimere miljøpåvirkningen ved å alltid velge den mest effektive transportmåten med minst mulig påvirkning på miljøet. Blant annet er våre speditører miljøsertifiserte.

Pakkeprosess og transport

Vi effektiviserte pakkeprosessen allerede høsten 2013, da logistikk og distribusjon sparer ressurser og gir resultater både på kort og lang sikt. Vi har alltid som mål å laste lastebilene så effektivt som mulig.

Trykksak

Katalog och trykksak trykkes i henhold til Nordens offisielle miljømerking, Svanen, og på FSC-merket papir. To verdensledende miljømerkinger som stiller strenge miljø- og klimakrav.

Noro arbeider med miljø

Slik arbeider vi med kvalitet og bærekraft

Produktene er kjernen i virksomheten, der bærekraftig design og høy kvalitet legger grunnlaget for de slitesterke møblene som vi vil skal fungere i mange år. Fokuset på kvalitet gjennomsyrer hele levetiden til produktet, fra produktutvikling, materialvalg og produksjon til transport.
Noro-produkter etter standarder

Noro-produkter etter standarder

Noros produkter overholder selvsagt gjeldende standarder, i henhold til den lovpålagte CE-merkingen som viser at vi overholder HMS-kravene. Produktene er godkjent og testet i henhold til gjeldende EN-standarder.

Vi jobber aktivt med å registrere produktene i Sunda Hus og i Svanens husportal. Vi ser det som en selvfølge og et naturlig ansvar å hele tiden utvikle kvalitetsarbeidet.

Noros produkter følger også EU-direktivet RoHS, som regulerer hvilke stoffer som kan brukes i elektroniske produkter og som regulerer begrensninger i bruken av tungmetaller og flammehemmende midler. Vi er også tilknyttet FTI – Förpacknings og tidningsinsamlingen – som gjenvinner emballasje og tidsskrifter på en miljøbevisst måte.

Noros miljø- og kvalitetsstandarder

Her følger de HMS-standardene som vi vil arbeide med. Det finnes standarder på alle områder: fra den enkleste spiker og skrue til datakommunikasjon og miljø. De aller fleste delene av arbeidsprosessen berøres av standarder.

svanenmärkt papper
MILJØ

Svanen

Produktkatalogen trykkes i henhold til Nordens offisielle miljømerking, Svanen.

FSC - Forest stewardship council
MILJØ

FSC

En del av miljøarbeidet er å ha kontroll på råmaterialet, og vi jobber for eksempel i henhold til EUTR, der FSC-merkede råmaterialer er en viktig parameter i dokumentasjonen.

CE-merking
HMS

CE-merking

Produktene følger de aktuelle standardene, i henhold til den lovpålagte CE-merkingen som viser at vi overholder HMS-kravene.

RoHS
MILJØ

RoHS

Produktene følger EU-direktivet RoHS, som regulerer hvilke stoffer som kan brukes i elektroniske produkter og som regulerer begrensninger i bruken av tungmetaller og flammehemmende midler.

NPA
MILJØ

NPA

Vi er tilsluttet den svenske organisasjonen NPA, bransjens produsentansvar for gjenvinning av emballasje. Vi tar ansvar for at emballasjen gjenvinnes også etter forbrukerens sluttbruk.

Grønt punkt
MILJØ

Grønt punkt

Den Grønt punkt er et varemerke som viser at emballasjeavgiften er betalt i det landet hvor emballasjen/den emballerte varen markedsføres.

Godkjente monteringsanvisning henhold Säker Vatten 2016:1.
Kvalitet

Säker Vatten

Våre blandebatteri har monteringsanvisninger som er godkjent av Säker Vatten.

Rise
Kvalitet

Rise

For å typegodkjenne blandebatterier jobber vi kontinuerlig med tester via Rise.

Sunda hus
MILJØ

Sunda hus

Vi arbeider aktivt med å registrere produktene i Sunda Hus.

Blandebatteriene typegodkjennes av Sintef i Norge.
MILJØ OG KVALITET

Sintef

Blandebatteriene typegodkjennes av Sintef i Norge.

Noros massasjebadekar med Soundless System
KVALITET

Soundless System

Noros massasjebadekar har gummiputer og en spesialprodusert kompressor som reduserer vibrasjoner og gir et lavere støynivå.

Noros massasjebadekar produseres i Sverige.
MILJØ OG KVALITET

Made in Sweden

Noros massasjebadekar produseres i Sverige.