Rettigheter og forbehold for bilder

Alle bilder, logoer og relaterte rettigheter i denne basen tilhører Noro. Bilder og logoer kan bare brukes for markedsføring av våre produkter. Likeledes er det ikke tillat å endre utforming og farger. Noro er ikke ansvarlig hvis utenforstående bruker våret bildemateriell og gjør seg skyldig i brudd på rettighetene til tredjepart.

For pressebilder, vennligst kontakt marknad@noro.se